Åter Vinnarna är en idéell förening som syftar till att vinna människor åter till arbete och ett stabilt drägligt liv.

Åter Vinnarna arbetar med metoden hjälp till självhjälp. Genom kamratstöd och arbetsträning i en drogfri miljö får medarbetarna möjlighet att växa, stärka självförtroendet och successivt öka möjligheterna till egen försörjning. Medarbetarna deltar aktivt i planeringen av arbetet och ungefär en gång i månaden har vi arbetsplatsträffar. Medarbetarna går också på bio, teater och har gemensamma middagar. Pionjären och tillika projektledaren, som startade detta projekt en Maj dag 1996 är Kjell Lundberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *